Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

A

Anh, Lê Vân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Anh, Ngô Thị Kim
Anh, Ngô Thị Phương, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyễn Tuấn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyễn Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Anh, Nguyen Thai, HCM City University of Technology and Education
Anh, Nguyen Thi Hong, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Atsushi, Shibayama, Akita University, Graduate School of International Sciences, Japan

Á

Ái, Nguyễn Trí, Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam
Ánh, Lê Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Ánh, Trần Thị Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Í

Ít, Nguyễn Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Ú

Út, Từ Văn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

B

Bá, Lê Huy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Bé, Lê Văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Bình, Hoàng Quang, Trường Đai học Nông lâm TP.HCM
Bình, Trần Quang, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Biên, Lại Đình, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

C

Cẩm, Trần Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Chánh, Nguyễn Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Châu, Nguyễn Thị Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Châu, Trần Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Chỉnh, Hoàng Thị, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Chi, Phùng Bảo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM

1 - 25 trong số 306 mục    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>