Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 13, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

COMPOSITE QUANG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG TRÊN NỀN ACRYLATE VÀ STYRENE TRIPHENYLAMINE POLYMER

Giang Ngọc Hà, Vũ Bảo Khánh, Nguyễn Hữu Vinh, Bạch Long Giang

Tóm tắt


Hai dạng composite quang khúc xạ ánh sáng trên nền acrylate và styrene triphenylamine polymer đã được chế tạo. Tính chất PR được đánh giá thông qua hiệu suất nhiễu xạ, thời gian đáp ứng và thời gian triệt tiêu. Các thông số này được khảo sát bằng phương pháp “degenerated four waves mixing”. Composite trên nền polymer dạng styrene có thời gian đáp ứng và triệt tiêu nhanh hơn trong khi hiệu suất nhiễu xạ chỉ đạt được 16%. Composite sử dụng polymer dạng acrylate có thời gian đáp ứng chậm hơn. Tuy nhiên, hiệu suất tán xạ có thể đạt đến 30% và thời gian lưu trữ cũng được cải thiện đáng kể.

Từ khóa: Composite, triphenylamine, quang khúc xạ ánh sáng, polymer


Toàn văn: PDF