Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 17, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Bùi Công Danh, Lê Văn Bé

Tóm tắt


Ngày nay, điện thoại thông minh đang trở nên rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Trong bài báo này, tác giả xây dựng hệ thống phần mềm dựa trên nền tảng điện thoại thông minh và google nhằm tăng tốc độ quá trình điểm danh sinh viên trong các hoạt động phong trào, mang lại nhiều ưu điểm như: tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng cường độ chính xác, công khai minh bạch điểm rèn luyện sinh viên... Tác giả đề xuất một hệ thống tích hợp gồm: E-google, E-smartphone - một mã quét từ điện thoại thông minh và E-application - một phần mềm ứng dụng quản lý, nhằm quản lý việc sinh viên đăng ký tham gia các hoạt động phong trào tại khoa. Các chi tiết thực hiện của hệ thống điểm danh sinh viên được đề xuất và thảo luận về cách thức hệ thống xác thực danh tính của sinh viên.

Từ khóa: E-google, E-smartphone, E-application, hệ thống điểm danh.


Toàn văn: PDF