Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

140 Lê Trọng Tấn- Quận Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh

Đầu mối

Nguyễn Thị Tỉnh
Biên tập viên
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
140 Lê Trọng Tấn- Quận Tân Phú- TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0984262809
Email: tinhnt@hufi.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn