Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 02 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dịch vụ du lịch nghỉ lại nhà dân: Điểm đên văn hóa và sự hài lòng của khách

Nguyễn Quang Vinh

Tóm tắt


Với lợi thế về tài nguyên du lịch nhân văn, thành phố Hà Nội đang hoàn
thiện chiến lược phát triển du lịch trong dài hạn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Qua phân tích thực nghiệm dữ liệu khảo sát 150 du khách quốc tế đã trải nghiệm dịch vụ nghỉ lại nhà dân tại làng cổ Đường Lâm, bài viết này nghiên cứu các mối tương quan giữa động cơ du lịch, thuộc tính văn hoá của điểm đến cũng như sự hài lòng và sự trung thành của du khách, phát hiện những điểm tích cực và tiêu cực của các yếu tố liên quan đến dịch vụ du lịch và các hoạt động văn hóa,…nhằm mục đích giúp các nhà hoạch định du lịch và marketing du lịch có cơ sở hơn trong việc xây dựng chiến lược marketing trong phát triển dịch vụ du lịch nghỉ lại nhà dân.

Toàn văn: PDF