T. 19, S. 2 (2009)

Mục lục

Articles

Quan hệ giới trong cộng đồng vạn đò Tóm tắt PDF
Hoàng Bá Thịnh 3-13
Quan hệ vợ chồng trong đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở: Thực trạng các yếu tố tác động Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng 14-25
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc vay vốn của phụ nữ Tóm tắt PDF
Trần Thị Vân Anh 26-37
Một số yếu tố tác động đến tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương 38-47
Hình ảnh người phụ nữ truyền thông qua một số nghiên cứu Tóm tắt PDF
Đào Hồng Lê 48-59
Thông tin liên quan đến tính dục: Việc tiếp cận và nhu cầu tìm hiểu của sinh viên Tóm tắt PDF
Phạm Hương Trà 60-72
Một số yếu tố tác động đến mức độ hút thuốc của nam vị thành niên và thanh niên (Phân tích số liệu của Điều tra về tình dục và sức khoẻ sinh sản của vị thành niên và thanh niên Hà Nội năm 2006) Tóm tắt PDF
Lỗ Việt Phương 73-84
Biểu hiện về chủng tộc và hành vi giới tính trên truyền thông của các ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2008 Tóm tắt PDF
Mai Đặng Hiền Quân 85-93


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP