S. 5 (2012)

Mục lục

Articles

Tình yêu trong hôn nhân Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hương Trầm 3-14
Đời sống tình dục vợ chồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Thảo 15-26
Vấn đề thích ứng với văn hóa Hàn Quốc của những người di trú kết hôn với người Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Lee Kyesun 27-41
Vai trò của mạng lưới họ hàng lấy cá nhân làm trung tâm trong hoạt động kinh tế ở nông thôn hiện nay Tóm tắt PDF
Mai Văn Hai, Ngô Thị Thanh Quý 42-53
Quyền quyết định đối với nhà, đất ở của vợ và chồng trong gia đình hiện nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Hải, Phạm Thanh Vân 54-64
Hành vi tự tử của thanh thiếu niên Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và các yếu tố tác đôngj Tóm tắt PDF
Trần Thị Hồng 65-76
Cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ trong quá trình giao tiếp: phân tích từ một khảo sát thực địa Tóm tắt PDF
Trương Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Loan 77-87
Việc làm bền vững đối với lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Thị Minh Khương 88-94


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP