Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH BẰNG CÔNG NGHỆ THẤM NITƠ PLASMA

Phạm Văn Đông, Nguyễn Huy Kiên, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hữu Phấn, Nguyễn Mai Anh, Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Thành

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ thấm nitơ
plasma, tôi thể tích để xử lý bề mặt bộ truyền bánh răng hành tinh. Bằng phương
pháp thấm nitơ plasma tạo ra trên bề mặt răng một lớp bề mặt có cơ tính đặc
biệt, độ cứng phù hợp, chịu mài mòn cao, kết hợp nghiên cứu sự thay đổi tổ chức
tế vi cho thấy công nghệ thấm nitơ plasma có nhiều ưu điểm vượt trội để nâng
cao chất lượng bộ truyền bánh răng. Từ những kết quả nghiên cứu cho phép lựa
chọn giải pháp công nghệ xử lý hóa - lý - nhiệt để thiết kế quy trình công nghệ
chế tạo bộ truyền bánh răng hành tinh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009