Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ - CHẾ TẠO SILO LỌC THÔ ỨNG DỤNG CHẾ TẠO THIẾT BỊ LỌC CẶN XĂNG, DẦU THEO NGUYÊN LÝ THỦY ĐỘNG LỰC HỌC

Phạm Văn Bổng, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Huy Kiên

Tóm tắt


Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu về thiết kế - chế
tạo silo lọc thô để ứng dụng trong thiết bị lọc cặn xăng dầu theo nguyên lý thủy động
lực học. Hệ thống lọc bao gồm ba silo, một silo lọc thô, một silo lọc bán tinh và một silo
lọc tinh. Yêu cầu đối với silo lọc bán tinh và silo lọc tinh là đảm bảo sau khi lọc bán
tinh giữ lại được các hạt lớn hơn 125µm và sau khi lọc tinh giữ được các loại hạt
lớn hơn 80µm. Đối với silo lọc thô, là silo đặt trước máy máy bơm màng sử dụng
khí nén để lọc các cặn bẩn thô trước khi chảy qua máy bơm giúp cho máy bơm
hoạt động ổn định và bền hơn. Quá trình thiết kế - chế tạo silo lọc thô nhằm đảm
bảo lưu lượng lọc 150 lít/phút; khả năng lọc, các cặn còn lại trong xăng, dầu có
đường kính  1mm với thời gian lọc liên tục không bị tắc là 1 giờ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009