Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CÓ KHÂU TRỄ DÙNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NGOẠI SUY VÀ LUẬT ĐIỀU KHIỂN PID SỐ

Đinh Thị Hằng, Nguyễn Hữu Thung, Phạm Văn Cường

Tóm tắt


Bài báo trình bày một giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống có
trễ, dùng luật điều khiển PID số và áp dụng mô hình điều khiển ngoại suy Smith,
trong đó tín hiệu điều khiển không chỉ phụ thuộc vào giá trị tức thời của sai số
giữa lượng ra và tín hiệu vào mà còn dựa trên sự thay đổi tín hiệu điều khiển suốt
trong thời gian chậm trễ của hệ khi điều khiển quá trình. Nhờ vậy tăng độ ổn
định, giảm giá trị quá điều chỉnh cực đại, tăng tác động nhanh và nâng cao độ
chính xác trong trạng thái xác lập của hệ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009