Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Hoàng Quỳnh Hương
Thư ký Tòa soạn
Điện thoại: 0912 566 977
Email: hqhuong@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn