Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Tp. HCM    

Đầu mối

ThS. DS. Trương Văn Đạt
Biên tập viên
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0935465696
Email: dattv@ump.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn