Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 624 (2016) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 648+649 (2017) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 624 (2016) 10 ĐIỂM NHẤN CỦA BẢO VIỆT NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tập đoàn Bảo Việt
 
S. 624 (2016) 6 ĐIỂM NHẤN CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
 
S. 648+649 (2017) AGRIBANK GIỮ VỮNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NÔNG THÔN Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 640 (2016) “BỆ ĐỠ” CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Viết Lợi
 
S. 640 (2016) ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 
S. 644 (2016) ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “COI TRỌNG NỘI DUNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC” TRONG KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Bùi Thị Thu Hương, ThS. Bùi Tố Quyên
 
S. 636 (2016) Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thu Giang
 
S. 642 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Việt, Trần Đức Mẫn
 
S. 644 (2016) ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI Tóm tắt   PDF
TS. Chu Thị Bích Ngọc
 
S. 646 (2016) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC Tóm tắt   PDF
NCS. Ngô Thành Nam
 
S. 652 (2017) Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên
 
S. 632 (2016) BÀI HỌC TỪ BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng, Hoàng Anh
 
S. 646 (2016) BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ Ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Phùng Anh Tuấn
 
S. 632 (2016) BÀN VỀ CÁC CĂN CỨ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hà
 
S. 634 (2016) BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Quang Hải
 
S. 628 (2016) BÀN VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Đặng Văn Dân
 
S. 640 (2016) BÀN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHÊNH LỆCH THU NHẬP VÀ PHÂN CẤP TÀI KHÓA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thanh Hùng
 
S. 632 (2016) BÀN VỀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Tóm tắt   PDF
TS. Nghiêm Văn Bảy
 
S. 634 (2016) BÀN VỀ THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tóm tắt   PDF
ThS. Bùi Thị Thu Thảo
 
S. 646 (2016) BÀN VỀ TIÊU CHÍ GIÁM SÁT, BẢO TOÀN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Lê Hoa
 
S. 652 (2017) Bài học từ phát triển kinh tế du lịch ở một số nước Tóm tắt   PDF
ThS. Đoàn Thị Trang
 
S. 638 (2016) Bàn về hiệu quả xử lý nợ xấu ngân hàng Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Duyên
 
S. 642 (2016) BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA CỔ ĐÔNG, ĐÁP ỨNG THÔNG LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Tóm tắt   PDF
ThS. Phan Hoàng Ngọc
 
1 - 25 trong số 365 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>