Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá mức độ khử khuẩn ống nội soi tiêu hóa mềm và một số yếu tố ảnh hưởng tuân thủ quy trình khử khuẩn tiệt khuẩn của nhân viên y tế tại một bệnh viện đa khoa

Lưu Đoàn Ngọc Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Văn Quân

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá kết quả khử khuẩn, tiệt khuẩn ống nội soi tiêu hóa mềm và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn (KKTK) của nhân viên y tế (NVYT) tại một bệnh viện đa khoa.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang. Quan sát 60 cơ hội thực hành KKTK của NVYT và định lượng vi sinh trên 60 mẫu dịch lấy từ ống nội soi mềm sau khi được KKTK để đánh giá mức độ khử khuẩn, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đối với NVYT tại bệnh viện đa khoa để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng.

Kết quả: 13,3% ống nội soi mềm có kết quả khử khuẩn không đạt; có mối liên quan giữa tuân thủ thực hành KKTK của NVYT và kết quả ống nội soi mềm khử khuẩn không đạt yêu cầu: ống nội soi ở nhóm thực hành KKTK có sai sót kết quả xét nghiệm vi sinh không đạt cao gấp 9,8 lần so với nhóm thực hành không có sai sót (OR = 9,8; p<0,05). Như vậy thực hành tuân thủ KKTK có vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn ống nội soi tiêu hoá. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ qui trình KKTK của NVYT bao gồm: thâm niên làm công tác nội soi, trình độ học vấn, thời gian để thực hiện quy trinh, sự đầy đủ và sẵn có của các phương tiện, điều kiện cần thiết cho quy trình xử lý, việc kiểm tra, giám sát, khen thưởng và công tác đào tạo, tập huấn.

Kết luận: Nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng ban đầu về vai trò quan trọng của tuân thủ thực hành của NVYT với mức độ khử khuẩn ống nội soi tiêu hóa mềm và những yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ qui trình KKTK ống nội soi mềm tại bệnh viện.