Chi tiết về Tác giả

Kim Dang, Pham

 • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  BỔ SUNG DẦU VÀ NITƠ PHI PROTEIN VÀO KHẨU PHẦN ĐỂ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MEEETAN CỦA BÒ SINH TRƯỞNG
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC XƠ VÀ NGUỒN XƠ TRONG KHẨU PHẦN ĂN ĐẾN PHÁT THẢI NITƠ, PHÔTPHO, HYDRO SULFUA, AMMONIAC VÀ KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CHẤT THẢI CỦA LỢN THỊT
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  BÀI TỔNG QUAN: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI NUÔI BÒ SINH SẢN HƯỚNG THỊT
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)