Chi tiết về Tác giả

Khắc Thời, Nguyễn

  • T. 9, S. 3 (2011) - Bài viết
    Sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS thành lập bản đồ biến động đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 - 2009
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)