Chi tiết về Tác giả

Khắc Anh, Nguyễn Viện nghiên cứu Rau quả

  • T. 6, S. 3 (2008) - Bài viết
    Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)