Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chế phẩm Kiviva xử lý trước thu hoạch đến chất lượng và khả năng bảo quản quả vải thiều tươi

Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành trên giống vải thiều được trồng tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Quả vải được thu hoạch từ các cây vải được xử lý chế phẩm Kiviva (hỗn hợp chất kích thích sinh trưởng và vi lượng) nồng độ 0,25g/ l với số lần và thời điểm khác nhau trong thời gian trồng trọt. Kết quả cho thấy Kiviva đã có hiệu lực trong việc cải thiện chất lượng và kéo dài khả năng bảo quản của quả sau thu hoạch. Vải được xử lý Kiviva 3 lần đã giảm tỷ lệ hao hụt khối lượng, tỷ lệ thối hỏng một cách rõ rệt; màu sắc vỏ quả được duy trì; hàm lượng chất khô hòa tan và vitamin C hao hụt ít nhất. Sau 4 tuần bảo quản ở nhiệt độ 5oC, quả vải vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và giá trị cảm quan.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)