Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài nhóm từ xưng hô trong giao tiếp của người Nùng An xã Phúc Sen-huyện Quảng Uyên-tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Thị Thu Hương, Nhóm sinh viên văn K8

Tóm tắt


Một vài nhóm từ xưng hô trong giao tiếp của người Nùng An xã Phúc Sen-huyện Quảng Uyên-tỉnh Cao Bằng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống