Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết cấu văn bản Then Tày The STRUCTURE OF TAY’S THEN LYRIC

Đinh Thị Liên

Tóm tắt


Kết cấu văn bản Then Tày (The STRUCTURE OF TAY’S THEN LYRIC)


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống