Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 33, S. 1 (2017) KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ TÌNH HÌNH VIẾT SAI, VIẾT NHẦM CHỮ HÁN CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Hiền
 
T. 34, S. 3 (2018) KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
Lê Hương Hoa
 
T. 35, S. 4 (2019) KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ: SO SÁNH GIỮA BẢNG TỪ VÀ THẺ HÌNH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Yến
 
T. 35, S. 4 (2019) KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH HỌC TẬP (SRL) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Ngô Công Lem
 
T. 35, S. 1 (2019) KHẢO CỨU VỀ XÁC TRỊ BÀI THI NGÔN NGỮ Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Thu
 
T. 34, S. 1 (2018) KHẢO SÁT LỖI BIÊN DỊCH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thúy Hằng
 
T. 35, S. 3 (2019) KHẢO SÁT QUAN HỆ HAI PHƯƠNG TIỆN HÌNH ẢNH VÀ NGÔN NGỮ TRONG TRUYỆN TRANH TIẾNG ANH DÀNH CHO THIẾU NHI: TRƯỜNG HỢP “CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ” Tóm tắt   PDF
Tôn Nữ Mỹ Nhật, Nguyễn Thị Mi Pha
 
T. 33, S. 2 (2017) KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TIẾNG ANH TRONG CÁC BIỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Diệu Hồng, Trần Thị Long
 
T. 33, S. 1 (2017) KHẢO SÁT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG PHÁP GIAI ĐOẠN 2005-2014 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Quang
 
T. 33, S. 3 (2017) KIẾN TẠO “IDENTITY” QUA HÀI HƯỚC NGÔN TỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hòa
 
T. 35, S. 2 (2019) LÀM CHỦ BỘ NÃO - DAVID ROCK (TÁC GIẢ) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng Nga
 
T. 36, S. 1 (2020) LIỆU CHO TRẺ HỌC NGOẠI NGỮ CÀNG SỚM CÓ CÀNG TỐT? CÓ HAY KHÔNG ĐỘ TUỔI TỐI ƯU CHO TRẺ HỌC NGOẠI NGỮ? Tóm tắt   PDF
Trần Thị Tuyết
 
T. 33, S. 4 (2017) LUẬN GIẢI SỰ PHÁT TRIỂN NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ "CHẠY" THEO HƯỚNG TRI NHẬN Tóm tắt   PDF
Lâm Quang Đông
 
T. 33, S. 4 (2017) MÔ HÌNH CHỨC NĂNG - DỤNG HỌC TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VĂN HỌC: TỪ LÝ THUYẾT TỚI THỰC TIỄN ÁP DỤNG Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 33, S. 5 (2017) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH VÀ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ DỊCH ANH - VIỆT Tóm tắt   PDF
Triệu Thu Hằng
 
T. 34, S. 2 (2018) MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Kim Anh
 
T. 33, S. 5 (2017) MỐI LIÊN HỆ GIỮA TIÊU ĐỀ VÀ LỜI DẪN TRONG BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
T. 33, S. 3 (2017) MỐI QUAN HỆ QUYỀN LỰC GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN: PHÂN TÍCH MỘT BUỔI TƯ VẤN KHÁM BỆNH GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN TỪ CÁCH TIẾP CẬN CHỨC NĂNG HỆ THỐNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Nga
 
T. 33, S. 3 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VIỆC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI CÁC QUÁ TRÌNH HÀNH VI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA BÀI THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI VIỆC DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Lan
 
T. 33, S. 5 (2017) MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG GHI NHỚ TỪ TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 6 Tóm tắt   PDF
Đào Thị Diệu Linh
 
T. 33, S. 4 (2017) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA GIỚI TỪ CHỈ NGUYÊN NHÂN, MỤC ĐÍCH TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Anh Thục
 
T. 33, S. 3 (2017) MỤC TIÊU CỦA VIỆT NAM ĐƯA TIẾNG ANH VÀO LÀM NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thanh Nhã
 
T. 36, S. 1 (2020) MỨC ĐỘ TỰ TIN VÀ ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRẺ DẠY TIẾNG ANH TẠI ĐHQG HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Lê Thùy Lân
 
T. 34, S. 5 (2018) MODELS OF MENTORING IN LANGUAGE TEACHER EDUCATION Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Xuân Hoa
 
76 - 100 trong số 245 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>