Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT TỪ NGUYÊN HỌC-TRỰC QUAN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH TÀI CHÍNH QUA KINH NGHIỆM TRIỀU TIÊN

Chung Sim Ri, Chol Su Kang

Tóm tắt


Người ta thường cho rằng sinh viên học tiếng Anh chuyên ngành (ESP) nói chung, và sinh viên học tiếng Anh Tài chính nói riêng nhận thấy tiếng Anh chuyên ngành khó hơn tiếng Anh phổ thông vì nhiều lí do, trong đó có sự khác biệt giữa tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành. Bài viết của chúng tôi trước hết xác định những yếu tố quan trọng nhất trong giảng dạy tiếng Anh Tài chính thông qua việc làm rõ những khác biệt đó giữa tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh Tài chính, đồng thời chỉ rõ đặc thù của tiếng Anh Tài chính. Tiếp đó, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm những kỹ thuật dạy từ vựng tiếng Anh Tài chính hiệu quả để giúp sinh viên Triều Tiên khắc phục những khó khăn gặp phải khi học môn Tiếng Anh Tài chính so với môn Tiếng Anh phổ thông. Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều kỹ thuật khác nhau, kết hợp giữa từ nguyên học với các biện pháp trực quan hóa để dạy từ vựng tiếng Anh Tài chính như biện giải quá trình phái sinh từ vựng đơn ngữ và đa ngữ, biện pháp đối sánh ngữ nghĩa, phân tích thành tố cấu tạo từ, và phân loại các định nghĩa, khái niệm thể hiện qua thuật ngữ tiếng Anh Tài chính. Chúng tôi cũng đã thử kiểm tra mức độ lưu giữ từ vựng tiếng Anh Tài chính của 114 sinh viên chia đều thành hai nhóm: nhóm thử nghiệm (giáo viên thử áp dụng những biện pháp từ nguyên học kết hợp với trực quan hóa trong giảng dạy từ vựng) và nhóm đối chứng (giáo viên dạy theo cách thức truyền thống) tại hai thời điểm 3 tháng và 1 năm sau khi được học những từ đó, và kết quả ban đầu cho thấy những kỹ thuật từ nguyên học-trực quan hóa này đạt hiệu quả nhất định. Mục đích sâu xa nhất của bài viết này là phác họa tình hình dạy/học tiếng Anh chuyên ngành ở đất nước chúng tôi với hy vọng là những gì hiệu quả ở Triều Tiên cũng có thể được phát huy ở các nơi tương tự trên thế giới.


Toàn văn: PDF