Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO HỆ THỐNG HÓA CÁC YẾU TỐ TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ CHO HỌC VIÊN VĂN BẰNG HAI

Trần Thanh Thư

Tóm tắt


Sơ đồ tư duy, một công cụ hữu ích cho người học, đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học. Chính vì vậy, mục tiêu của bài viết này là chia sẻ các hoạt động áp dụng sơ đồ tư duy vào việc dạy từ vựng tiếng Anh. Trước tiên, bài báo sẽ có những giới thiệu tổng quan cách sử dụng sơ đồ tư duy cũng như cách áp dụng trong các hoạt động gắn với từ vựng. Bài báo sẽ trình bày cách chia nhóm đối với mười hai chủ đề lớn bao trùm nội dung trong chương trình học của học viên. Phần tiếp theo, cũng là phần quan trọng nhất, sẽ đưa ra những phân tích về các sơ đồ tư duy đã được sử dụng trong lớp học cũng như cách kết hợp chúng với các hoạt động cụ thể trong giờ học, qua đó, có những đề xuất để giải quyết các vấn đề mà người dạy có thể gặp phải trong quá trình áp dụng.


Toàn văn: PDF