Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đầu mối

Huỳnh Thị Kim Tuyết
Email: tapchikhoahoc@ou.edu.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Khoa học, số ISSN: 1859-3453