Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2018) Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội Toàn văn   PDF
Nguyễn Duy Quyết
 
S. 1 (2019) Đề xuất các giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng bền vững trong xây dựng nông thôn mới Toàn văn   PDF
Hoàng Công Dân
 
S. 2 (2018) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Internet cho sinh viên Trường Đại học TDTT thành phố Hồ Chí Minh Toàn văn   PDF
Nguyễn Hoàng Minh Thuận
 
S. 2 (2018) Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với môn học Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Đà Lạt qua 2 yếu tố giảng viên và cơ sở vật chất Toàn văn   PDF
Trần Quốc Hùng, Đậu Anh Tuấn
 
S. 2 (2017) Đề xuất giải pháp phát triển Câu lạc bộ Cầu lông Tại Thành phố Buôn Ma Thuột Tỉnh Đăklăk Toàn văn   PDF
Nguyễn Ngọc Sơn, Bùi Huy Thái
 
S. 4 (2019) Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội Toàn văn   PDF
Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thu Hường, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Văn Tuấn
 
S. 2 (2019) Đề xuất tổ chức giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên theo hướng tiếp cận phân hóa tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Toàn văn   PDF
Đỗ Ngọc Cương
 
S. 1 (2019) Định hướng công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Trần Trung, Nguyễn Thị Lan Anh
 
S. 1 (2018) Định hướng công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018 Toàn văn   PDF
Đinh Quang Ngọc
 
S. 1 (2017) Định hướng công tác nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2017 Toàn văn   PDF
Vũ Chung Thủy
 
S. 1 (2018) Định hướng hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2018 Tóm tắt   PDF
Vũ Chung Thủy, Đặng Văn Dũng
 
S. 1 (2019) Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Đặng Văn Dũng, Đinh Quang Ngọc
 
S. 1 (2020) Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2020 Toàn văn   PDF
Đinh Quang Ngọc
 
S. 1 (2020) Định hướng hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2020 Toàn văn   PDF
Đặng Văn Dũng, Trần Trung
 
S. 3 (2018) Đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Đại Dương, Đặng Văn Dũng
 
S. 2 (2017) Đổi mới nội dung giảng dạy môn xã hội học thể dục thể thao ngành quản lý thể dục thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương, Ngô Hải Hưng
 
S. 6 (2018) Đổi mới nội dung huấn luyện và hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện Võ thuật trong các Trường Công an nhân dân Toàn văn   PDF
Phan Đức Thắng, Nguyễn Tuấn Quang
 
S. 1 (2019) Đổi mới tư duy, nhận thức xã hội về kinh tế thể thao, định vị kinh tế thể thao ở Việt Nam Toàn văn   PDF
Phạm Ngọc Viễn
 
S. 2 (2019) Đường lối thể dục thể thao của Đảng cộng sản Việt Nam hình thành và phát triển do nhu cầu dân cường quốc thịnh qua các giai đoạn lịch sử Toàn văn   PDF
Trương Quốc Uyên
 
476 - 494 trong số 494 mục << < 15 16 17 18 19 20