Chi tiết về Tác giả

Bích Ngọc, Mai Thị Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 • S. 1 (2018) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  Tổng hợp các bài báo đã đăng trên Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao năm 2017
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2018) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Cách nhận biết và khai thác tài nguyên giáo dục mở kho dữ liệu khổng lồ trong thời đại 4.0
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Diễn biến thể chất của học sinh lớp 9 (14 tuổi), Thành phố Hà Nội sau một năm tập luyện
  Toàn văn  PDF
 • S. 6 (2018) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  MUC LUC
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2019) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  MUC LUC
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2017) - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO
  Mục lục
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2017) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  Thể lệ và gửi bài
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2019) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
  MUC LUC
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đặc điểm người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tại miền núi phía Bắc
  Toàn văn  PDF
 • S. 5 (2019) - BÀI BÁO KHOA HỌC
  Đặc điểm thói quen tập luyện thể dục thể thao của người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên Khu vực Miền Núi Miền Trung Việt Nam
  Toàn văn  PDF