Chi tiết về Tác giả

Bình, Bùi Quang Học viện An ninh Nhân dân

  • S. 4 (2018) - TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT
    Các bài tập chống đẩy
    Toàn văn  PDF
  • S. 6 (2018) - BÀI BÁO KHOA HỌC
    Diễn biến hình thái, chức năng cơ thể và thể lực chuyên môn của nam vận động viên Karate – do lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà Nội sau 01 năm tập luyện
    Toàn văn  PDF