S. 3 (2019)

Mục lục

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỂ DỤC THỂ THAO

Trang bìa + Mục lục PDF
Ban Biên Tập 2
Từ thực tế đến các quan điểm của Bác Hồ về tuyện luyện và phát triển Võ thuật PDF
Trương Quốc Uyên, Trương Chí Hiếu 4
Vận dụng quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về thể dục thể thao học đường vào giảng dạy môn học Giáo dục thể chất ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội PDF
Tôn Thanh Hải, Phạm Việt Hà 7

BÀI BÁO KHOA HỌC

Xác định các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện để phát triển thể dục thể thao quần chúng PDF
Lộc Đình Cương, Nguyễn Cẩm Ninh, Đỗ Hữu Ngọc 9
Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất PDF
Tạ Hữu Hiếu, Ngô Sách Thọ, Đặng Viết Giỏi, Nguyễn Thanh Huyền 13
Thực trạng hoạt động tập luyện thể dục thể thao của người dân ở các địa phương đã và đang xây dựng nông thôn mới PDF
Bùi Ngọc, Nguyễn Hồng Đăng, Nguyễn Văn Hưng 18
Thực trạng Thể dục thể thao quần chúng cấp cơ sở của một số đô thị tại Việt Nam PDF
Nguyễn Thị Xuân Phương, Trần Huỳnh Anh Thư 24
Đặc điểm thói quen tập luyện thể dục thể thao của người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tại miền núi phía Bắc PDF
Đỗ Hữu Trường, Phạm Thế Vượng, Phạm Đức Viễn, Nguyễn Văn Sơn 28
Thực trạng nhận thức, mức độ tham gia và nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của cán bộ, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất PDF
Nguyễn Văn Thạch, Tạ Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn Văn Đức 33
Thực trạng mức độ, nội dung, hình thức và nhu cầu hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa của học sinh các trường Trung học phổ thông Tỉnh Quãng Ngãi PDF
Pham Thanh Lương 37
Thực trạng trình độ thể lực của sinh viên năm thứ nhất khối trường kỹ thuật tại Thành phố Hà Nội PDF
Đào Tiến Dân 42
Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh sinh viên tại nơi cư trú giai đoạn 2013-2018 PDF
Cao Hoàng Anh, Đinh Thị Mai Anh, Nguyễn Hoàng Điệp 47
Thực trạng hiệu quả công tác GDTC của Trường Đại học Tài chính – Quản trị Kinh doanh PDF
Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thị Linh 53
Xác định test đánh giá thể lực chuyên môn của nữ VĐV Bóng chuyền cấp cao Việt Nam PDF
Lê Trí Trường, Trần Thanh Tùng 59
Ứng dụng thiết bị Armport cheetah để xác định cự ly chạy đà tối ưu cho vận động viên nhảy xa PDF
Đàm Trung Kiên 63
Lựa chọn và ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả chiến thuật cho nam vận động viên Pencak Silat Đội tuyển trẻ Quốc gia lứa tuổi 16-18 PDF
Trần Kim Tuyến, Nguyễn Thanh Quyền 67

TIN TỨC - SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT

Nguyễn Tính (1924-1995) chuyện về người hiệu trưởng đầu tiên PDF
Trương Từ Mai Anh 70
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong thời kỳ chiến tranh PDF
Đinh Văn Thọ 73
Ứng dụng thiết bị kiểm tra y học SGY II xác định tuổi xương trong đánh giá tuổi sinh học của vận động viên thể thao PDF
Bùi Bích Vân 76
Các bài tập với tạ tay PDF
Phạm Hoài Phương 78