Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 6 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng liệu pháp điều trị bằng tay điều trị hội chứng thoái hóa đốt sống cổ cán bộ văn phòng tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trương Đức Thăng

Toàn văn: PDF