Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bài tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo sau khớp gối

Lê Hữu Hưng

Toàn văn: PDF