Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ

Journal of Science and Technology Development

Ảnh trang chủ tạp chí

T. 20, S. 1X (2017)

Mục lục

Articles

Australia tham dự cùng Đông Á - Lịch sử phát triển của một định hướng đối ngoại Tóm tắt
Trịnh Thị Định 1-14
Những lựa chọn cho Australia trong việc thúc đẩy an ninh Biển Đông Tóm tắt
Huỳnh Tâm Sáng 15-28
Huyền thoại Ned Kelly qua tranh Sidney Nolan (Australia) Tóm tắt
Trịnh Thu Hương 29-42
Các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam và giá trị của nó trong đời sống hiện nay Tóm tắt
Lê Thu Huyền, Trần Thị Ngọc Ny 43-54
Điển cứu về mức sống của nông dân trồng lúa tại tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi môi trường Tóm tắt
Phạm Gia Trân 55-66
Vai trò dòng họ trong việc phát triển làng nghề thủ công truyền thống tại Quảng Trị Tóm tắt
Bùi Việt Thành 67-82
Khảo sát cách đánh giá môn dịch thuật tại một số trường đại học Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Kiều Thu 83-90
Giải pháp tăng cường công bố khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Tóm tắt
Phó Phương Dung, Trần Thị Minh Phượng 91-103
Nhận thức về vai trò giới trong việc làm cha mẹ: một nghiên cứu phỏng vấn sâu Tóm tắt
Lê Phước Thục Nhi 104-115


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP