Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 205 (2014) Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tới sự hài lòng của người dân sống trong chung cư: Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG TUẤN ANH, TRẦN HOÀI NAM, PHẠM HƯƠNG GIANG
 
S. 199 (2014) Ứng dụng phương pháp bao dữ liệu trong đánh giá và phân loại hiệu quả- Rủi ro các ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 2008- 2012 Tóm tắt   PDF
HỒ ĐÌNH BẢO, NGUYỄN THANH TÙNG
 
S. 192 (2013) Bài học từ một phong cách quản lý Nhật Bản Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĨNH GIANG
 
S. 201 (2014) Bàn về chủ đề “Đến năm 2020 Việt Nam về cơ bản trở thành nước công nghiệp” Tóm tắt   PDF
NGÔ THẮNG LỢI, NGUYỄN QUỲNH HOA
 
S. 201 (2014) Bàn về nâng cấp chuỗi giá trị của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Tóm tắt   PDF
ĐOÀN GIA DŨNG, VÕ THỊ QUỲNH NGA
 
S. 190 (2013) Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN
 
S. 188 (2013) Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
HOÀNG TÙNG
 
S. 205 (2014) Bẫy thu nhập trung bình: Thực trạng ở Malaysia và Thái Lan và những gợi ý đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ ĐÔNG
 
S. 199 (2014) Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 và khuyến nghị giải pháp năm 2014 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
 
S. 187 (2013) Các biện pháp vô hiệu hóa trong ràng buộc bộ ba bất khả thi tại Việt Nam- Đánh giá và những khuyến nghị chính sách Tóm tắt   PDF
TÔ TRUNG THÀNH
 
S. 193 (2013) Các cách tiếp cận nguồn nhân lực trong tổ chức Tóm tắt   PDF
Ngô Quỳnh An
 
S. 196 (2013) Các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản và khả năng áp dụng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ MINH THƯ, TRẦN QUỐC KHÁNH
 
S. 187 (2013) Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động và tài chính của các cơ sở giáo dục đại học công lập Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VŨ NGỌC
 
S. 193 (2013) Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các Doanh nghiệp tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 187 (2013) Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh- Sử dụng phương pháp FEM, REM Tóm tắt   PDF
LÊ PHƯƠNG DUNG, ĐẶNG THỊ HỒNG GIANG
 
S. 205 (2014) Các nhân tố tác động tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THU THỦY, NGUYỄN NGỌC HUYỀN
 
S. 194 (2013) Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn
 
S. 199 (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức với đồng nghiệp của giảng viên trong các trường đại học Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ THANH
 
S. 193 (2013) Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện liên kết Doanh nghiệp - Nông dân Tóm tắt   PDF
Hồ Quế Hậu
 
S. 197 (2013) Các yếu tố tác động đến chính sách cổ tức bằng tiền mặt Tóm tắt   PDF
VÕ XUÂN VINH
 
S. 202 (2014) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và kiến nghị giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KẾ TUẤN
 
S. 205 (2014) Công tác dự báo dòng tiền trong các doanh nghiệp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU ÁNH, NGUYỄN THANH HIẾU
 
S. 189 (2013) Cải cách hình thức trả lương đối với công chức hành chính nhà nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THUẬN
 
S. 205 (2014) Cấu trúc văn hóa tổ chức theo cách tiếp cận của EDGAR H.SCHEIN Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG
 
S. 192 (2013) Chính sách quản lý rủi ro đối với ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRẦN ĐÌNH THAO
 
1 - 25 trong số 193 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012