S. 194 (2013)

Số 194, tháng 9/2013

Mục lục

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Những bất cập về chính sách và giải pháp thúc đẩy Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Bình 3
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản và bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Quốc Hội 10

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thực trạng bài toán nợ xấu Tóm tắt
Quách Mạnh Hào 17
Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt
Ngô Thu Giang, Đặng Anh Tuấn 24
Về mô hình chuẩn mực - Chế độ kế toán của Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Công Phương 31
Đo lường mức độ sẵn lòng chi trả của hộ gia đình để cải thiện chất lượng môi trường tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tóm tắt
Đinh Đức Trường, Lê Hà Thanh 38
Đổi mới lập kế hoạch và theo dõi đánh giá ngành nông nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc Tóm tắt
Vũ Cương 49
Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á về marketing lãnh thổ và bài học ứng dụng marketing lãnh thổ nhằm thu hút FDI cho Thủ đô Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Đức Hải 58
Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các hộ dân ven biển tỉnh Bến Tre Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương, Lê Thị Huyền Trang, Hồ Xuân Hướng 63

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại Đà Nẵng Tóm tắt
Võ Xuân Tiến 74


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012