Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, S. 59 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá mức độ xói mòn và vận chuyển bùn cát do dòng chảy tràn mặt trên lưu vực đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế

NGUYỄN LÊ TUẤN, BÙI NGỌC QUỲNH

Tóm tắt


    Đầm Lập An hiện nay đang bị bồi lấp ngày càng nhanh do các tác động từ hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trong đầm và từ hệ thống lưu vực sông suối xung quanh đầm. Sự bồi lấp đầm làm cho việc trao đổi nước giữa đầm và biển ngày càng giảm, gia tăng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hoạt động nuôi trồng và hệ sinh thái đang có trong đầm. Do đó, yêu cầu thực tiễn đặt ra là cần có các nghiên cứu và đánh giá cụ thể về thực trạng và nguyên nhân bồi lấp đầm Lập An, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ việc bồi lấp đầm gây ra. Trong nghiên cứu trước đó, tác giả bài báo mới chỉ đánh giá lưu lượng dòng chảy, lượng bùn cát vận chuyển từ lưu vực xuống đầm qua việc ứng dụng mô hình SWAT. Vì vậy, để có cái nhìn tổng quan hơn về các quá trình dẫn đến bồi lấp đầm Lập An, bài báo này sẽ đi sâu vào phân tích, đánh giá mức độ xói mòn đất và quá trình vận chuyển bùn cát do dòng chảy tràn mặt trên lưu vực tới đầm Lập An.    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường / ISSN: 1859-3941