T. 104, S. 5 (2015)

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Mục lục

Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN THỜI GIAN BIẾN THÁI VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla serata Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPE Tóm tắt
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Thị Nu Hoa
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) GIAI ĐOẠN ƯƠNG GIỐNG Tóm tắt
Ngô Hữu Toàn, Lê Hoài An
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁ LĂNG ĐUÔI ĐỎ (Hemibagrus wyckioides Chaux và Fang, 1949) NUÔI TRONG LỒNG TRÊN HỒ CHỨA EA KAO- BUÔN MA THUỘT- ĐĂKLĂK Tóm tắt
Trần Thị Thu Sương, Lê Thị Thu Hà
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ DỊCH TỄ CỦA BỆNH TÔM CHẾT SỚM (EMS) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NHẰM ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ PHÒNG TRỊNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH TÔM CHẾT SỚM (EMS) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NHẰM ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ PHÒNG TRỊ Tóm tắt
Trần Thị Linh Giang, Dương Viết Phương Tuấn
THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THỦY SẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ TẠI HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Tôn Thất Chất, Đào Trọng Nghĩa
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Phương Lan
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus Zuiew, 1793) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Vinh Phương
ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766) Ở MIỀN TRUNG, VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thủy, Mạc Như Bình, Lê Văn Dân, Tôn Thất Chất, Hoàng Thị Ngọc Hân
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NUÔI VỖ THÀNH THỤC VÀ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioidesChaux và Fang, 1949) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Phi Nam, Phạm Thị Phương Lan, Võ Đức Nghĩa, Hoàng Ngọc Thuận
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ THỜI GIAN BIẾN THÁI ẤU TRÙNG CUA XANH Scylla serrata (Forskal, 1775) GIAI ĐOẠN ZOEA ĐẾN MEGALOPA. Tóm tắt
Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Phạm Thị Phương Lan
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ THẢM CỎ BIỂN TỪ NGUỔN ẢNH ĐA PHỔ LANDSAT 8 TẠI ĐẦM LẬP AN, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hà Nam Thắng, Hồ Thị Trang
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỮU CƠ VÀ VI SINH NƯỚC Ở ĐẦM SAM CHUỒN THUỘC XÃ PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM Tóm tắt
Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Mạc Như Bình
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI XEN GHÉP TÔM SÚ, CÁ ĐỐI, CÁ KÌNH, CÁ DÌA TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Kiều Thị Huyền, Nguyễn Văn Khanh
NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP BẢN ĐỒ NGUỒN LỢI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ Ở KHU BẢO VỆ THỦY SẢN DOI CHỎI, PHÚ DIÊN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Mạc Như Bình, Trương Văn Đàn, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Lê Tiến Hữu
Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibitory Concentration - MIC) của một số loại kháng sinh đến vi khuẩn phân lập được từ cá dìa thương phẩm mắc bệnh lở loét (Siganus guttatus, Bloch, 1787) Tóm tắt
Lê Văn Bảo Duy, Dương Thị Thủy, Nguyễn Ngọc Phước, Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh
NGHIÊN CỨU BỆNH DO NẤM GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Lê Văn Bảo Duy
TÁC DỤNG CỦA NANO BẠC ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH PHÁT SÁNG TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Hữu Hoàng Sơn, Huỳnh Văn Vì
Nghiên cứu đặc điểm sinh hoá vi khuẩn Streptococcus sp. gây bệnh trên cá rô phi nuôi tại đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Phước, Lưu Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Sao, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Trương Thị Hoa, Lê Văn Bảo Duy
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN QUÁ TRÌNH ƯƠNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792) Tóm tắt
Trần Nguyên Ngọc, Lê Văn Dân
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Dân
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Liên Phương, Nguyễn Quang Lịch
Sinh sản nhân tạo cá Lăng đuôi đỏ Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949) tại tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt
Phan Đinh Phúc, Phan Thị Lệ Anh
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁ ONG CĂNG (Terapon jarbua) Ở VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI Tóm tắt
Lê Thị Như Phương


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science