Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG TẦM VĂN HÓA TỔ CHỨC: YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Lê Văn Hảo

Tóm tắt


Xây dựng và phát triển Văn hóa tổ chức là một hoạt động được quan tâm rất lớn trong nghiên cứu lẫn ứng dụng tại nhiều quốc gia bởi tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của bất kỳ một tổ chức nào. Bài viết này nhằm giới thiệu một cách tiếp cận phổ biến trên thế giới trong việc nhận diện và phát triển Văn hóa tổ chức, từ đó liên hệ với hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng trường đại học tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp thuộc góc độ Văn hóa tổ chức nhằm góp phần phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng của trường đại học theo hướng bền vững. 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science