Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

bùi ngọc quân

Tóm tắt


Từ thực tiễn nâng cao chất lượng giáo dục đại học đang đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học. Bài viết làm rõ vai trò của tư duy phản biện đối với việc phát triển trí tuệ sinh viên và đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm bồi dưỡng năng lực này cho họ thông qua các hoạt động sư phạm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đào tạo ở các nhà trường hiện nay.

 
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science