Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC MIÊU TẢ VÀ TỰ SỰ TRONG BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH THCS

Tran Văn Chung

Tóm tắt


Trong bài làm văn nghị luận, bên cạnh phương thức nghị luận đóng vai trò chủ đạo, người viết còn phải sử dụng kết hợp thêm nhiều PTBĐ khác. Các phương thức này không chỉ bổ sung cho phương thức nghị luận mà còn góp phần làm cho văn bản nghị luận trở nên chặt chẽ, thuyết phục và truyền cảm hơn. Trong bài báo này, tác giả tập trung nêu lên một số định hướng nhằm sử dụng kết hợp phương thức miêu tả và phương thức tự sự một cách có hiệu quả trong bài làm văn nghị luận cho học sinh THCS.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science