Tạp chí Khoa học Cần Thơ, T. 70, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Nguyễn Xuân Niệm

Tóm tắt


Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế, với nền kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão cùng với đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh sáng tạo và áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền kinh tế hiện đại, thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo đời sống của người dân. Đó là việc làm cấp thiết đồng thời là động lực trực tiếp của sự phát triển. Đặc biệt, Kiên Giang là một tỉnh có cả đồng bằng, rừng, núi, biển và hải đảo; điều kiện về tài nguyên, đất đai, khí hậu tạo cho Kiên Giang có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy hải sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư phát triển du lịch với nhiều loại hình du lịch phong phú, đa dạng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,35% năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.515 USD, gấp 1,85 lần so với năm 2010, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 42,57% năm 2010 còn 38,26% năm 2015, công nghiệp xây dựng tăng từ 24,39% lên 26,23%, dịch vụ tăng từ 33,04% lên 35,52% (UBND tỉnh Kiên Giang, 2015).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Cần Thơ. ISSN: 1859-025X