Chi tiết về Tác giả

Vinh, Pham Nguyen Thanh Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp.HCM