Chi tiết về Tác giả

Vinh, Pham Nguyen Thanh Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp. HCM 280 An Dương Vương, Q. 5, Tp. HCM